Analyse- og vidensarbejde

Social- og Boligstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter et data- og vidensbaseret afsæt for at udvikle og implementere den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Udvikling af sociale indsatser

Social- og Boligstyrelsen arbejder med at udvikle og udbrede sociale indsatser, der virker. Du kan her læse om Strategi for udvikling af den sociale indsats, samt hvordan Social- og Boligstyrelsen arbejder med strategien.

Redskaber til styring og udvikling

Social- og Boligstyrelsen udvikler og vedligeholder en række redskaber til styring og udvikling af indsatsen på socialområdet. 

Kommunernes oplevede udfordringer på det sociale område

Social- og Boligstyrelsen har kortlagt udfordringsbilledet på socialområdet i kommunerne.