Viden og temaer

Her finder du viden og temaer, der alle omhandler voksne mennesker med psykiske vanskeligheder.

Målgruppe

Mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser udgør en bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget.

Lovgivning

Her kan du læse om serviceloven.

Politiske aftaler

Her kan du læse om satspuljemidlerne, der bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Metoder og tilgange

Flere veldokumenterede metoder forventes at kvalificere indsatsen overfor mennesker med psykiske vanskeligheder.

Recovery-orienteret rehabilitering

Her kan du læse mere om psykiske vanskeligheder og recovery-orienteret rehabilitering.