Vold i nære relationer/Kvinder på krisecenter - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til kvinder på krisecenter*.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til kvinder på krisecenter. Fx visitations til botilbud, stofmisbrugsbehandling eller hvor mange kvinder på kvindekrisecenter, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Kvinder på krisecenter er opgjort som antallet af kvinder (18+ år), som i løbet af opgørelsesåret har haft et ophold på et kvindekrisecenter efter servicelovens §109.

*Vold i nære relationer: Det præcise tal for borgere der oplever vold i nære relationer findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres antallet af kvinder som taget ophold på et krisecenter

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.