Vold i nære relationer/Kvinder på krisecenter - Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag blandt kvinder på krisecenter*.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for kvinder på krisecenter. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster kvinder på kvindekrisecenter modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Kvinder på krisecenter er opgjort som antallet af kvinder (18+ år), som i løbet af opgørelsesåret har haft et ophold på et kvindekrisecenter efter servicelovens §109.

*Vold i nære relationer: Det præcise tal for borgere der oplever vold i nære relationer findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres antallet af kvinder som taget ophold på et krisecenter

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.