Voksne med udviklingshæmning - Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag blandt voksne med udviklingshæmning.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for voksne med udviklingshæmning. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster voksne med udviklingshæmning modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med udviklingshæmning er opgjort som voksne i alderen 18-65 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for udviklingshæmning

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.