Stofmisbrug/Voksne i stofmisbrugsbehandling – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for voksne i stofmisbrugsbehandling*.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for voksne i stofmisbrugsbehandling. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne i stofmisbrugsbehandling er opgjort som antallet af voksne (18+ år), som er eller har været i stofmisbrugsbehandlingsforløb efter servicelovens §101 i opgørelsesåret.

*Stofmisbrug: Det præcise tal for voksne i stofmisbrug findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres antallet af stofmisbrugere i behandling.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.