Stofmisbrug/Voksne i stofmisbrugsbehandling – Demografi (størrelse)

Her finder du centrale tal om voksne i stofmisbrugsbehandling*.

Du kan her finde centrale tal om voksne i stofmisbrugsbehandling fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne i stofmisbrugsbehandling er opgjort som antallet af voksne (18+ år), som er eller har været i stofmisbrugsbehandlingsforløb efter servicelovens §101 i opgørelsesåret.

*Stofmisbrug: Det præcise tal for voksne i stofmisbrug findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres antallet af stofmisbrugere i behandling.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.