Psykiske vanskeligheder/Voksne i socialpsykiatrien – Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om voksne i socialpsykiatrien*.

Du kan her finde centrale tal om voksne i socialpsykiatrien fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne i socialpsykiatrien er opgjort som antallet af voksne (18+ år), som i opgørelsesåret, har modtaget en eller flere udvalgte ydelser efter serviceloven, og hvor kommunen har angivet borgerens målgruppe til ’Psykisk funktionsnedsættelse – Sindslidelse’.

*Psykiske vanskeligheder: Det præcise tal for voksne med psykiske vanskeligheder findes ikke i de nationale registre. En indikation på at en voksen borger kan have psykiske vanskeligheder kan være, hvis borgeren har en eller flere psykiatriske diagnoser eller er i socialpsykiatrien. Psykiske vanskeligheder skal i rapportbanken således forstås som indikationer på psykiske vanskeligheder, som afspejles via tal om voksne med psykiatriske diagnoser eller tal om voksne i socialpsykiatrien.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.