Hjemløshed/Brugere af herberg - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til brugere af herberg*.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til brugere af herberg. Fx visitations til botilbud, stofmisbrugsbehandling eller hvor mange brugere af herberg, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Brugere af herberg er opgjort som voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret har haft ophold på herberg eller forsorgshjem efter servicelovens §110.

*Hjemløshed: Det præcise tal for hjemløse findes ikke i de nationale registre. I stedet opgøres hjemløshed som antallet af brugere af herberg.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.