Voksne med erhvervet hjerneskade - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven, til voksne med erhvervet hjerneskade.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til voksne med erhvervet hjerneskade. Fx visitation til botilbud, stofmisbrugsbehandling eller hvor mange voksne med erhvervet hjerneskade, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med erhvervet hjerneskade er opgjort som voksne i alderen 18-65 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med erhvervet hjerneskade.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.