Voksne med autisme - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven, til voksne med autisme.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til voksne med autisme. Fx visitation til botilbud, stofmisbrugsbehandling eller hvor mange voksne med autisme, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med autisme er opgjort som voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.