Voksne med autisme - Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med autisme.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med autisme. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med autisme er opgjort som voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.