Voksne med autisme - Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag blandt voksne med autisme.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for voksne med autisme. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster voksne med autisme modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med autisme er opgjort som voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.