Voksne med ADHD - Ydelser efter serviceloven

Her finder du centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven, til voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Du kan her finde centrale tal om ydelser tildelt efter serviceloven til voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser. Fx visitation til botilbud, stofmisbrugsbehandling eller hvor mange voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er opgjort som det antal voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er blevet diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.