Voksne med ADHD – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser. Fx højest fuldførte uddannelsesniveau. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er opgjort som det antal voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er blevet diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.