Voksne med ADHD - Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag blandt voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Du kan her finde centrale tal om arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser. Fx arbejdsmarkedsstatus eller hvilke offentlige overførselsindkomster voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser modtager. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er opgjort som det antal voksne i alderen 18+ år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er blevet diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.