Børn og unge med udviklingshæmning - Skoleforhold

Her finder du centrale tal om skoleforhold for børn og unge med udviklingshæmning.

Du kan her finde centrale tal om skoleforhold for børn og unge med udviklingshæmning. Fx fravær, trivsel, eller hvor stor en andel, der går i almenklasser. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med udviklingshæmning er opgjort som det antal børn og unge i alderen 0-17 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for udviklingshæmning.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.

Anm.: Opgørelser på kommuneniveau afspejler de borgere, som en kommune vurderes at have handleforpligtelsen for pr. 31/12 i opgørelsesåret.