Efterværn – Uddannelsesforhold

Her finder du centrale tal om uddannelsesforhold for unge i efterværn.

Du kan her finde centrale tal om uddannelsesforhold for unge i efterværn. Fx fravær, trivsel, eller hvor stor en andel, der går i almenklasser. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Unge i efterværn er opgjort som det antal unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn pr. 31/12 i opgørelsesåret, enten i form af en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.