Efterværn – Demografi (størrelse)

Her finder du centrale tal om unge i efterværn.

Du kan her finde centrale tal om unge i efterværn fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Unge i efterværn er opgjort som det antal unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn pr. 31/12 i opgørelsesåret, enten i form af en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.