Autisme – Skoleforhold

Her finder du centrale tal om skoleforhold for børn og unge med autisme.

Du kan her finde centrale tal om skoleforhold for børn og unge med autisme. Fx fravær, trivsel, eller hvor stor en andel, der går i almenklasser. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med autisme er opgjort som det antal børn og unge i alderen 0-17 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.