Autisme – Demografi (størrelse)

Her finder du centrale tal om børn og unge med autisme.

Du kan her finde centrale tal om børn og unge med autisme fordelt på alder og køn. Du kan se tallene for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet. Tallene vises som figurer, grafer og kort.

Børn og unge med autisme er opgjort som det antal børn og unge i alderen 0-17 år, som i opgørelsesåret, eller årene forud, er registreret med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Anm.: Hvis kommunen eller observationen ikke fremkommer i grafen/figuren, er data diskretioneret eller kan på anden måde ikke angives.