Demografi (størrelse) - voksne

Her finder du detaljerede opgørelser over størrelsen af specifikke målgrupper/fokusområder på voksenområdet.

Du kan her finde tal om størrelsen af specifikke målgrupper/fokusområder på voksenromådet, fordelt på bla. kommune, alder og køn. Tallene vises i tabelform og kan eksporteres til excel.

Du kan i databankens infoboks læse, hvordan de enkelte målgrupper/fokusområder er opgjort. Alternativt kan den samlede dokumentationsrapport hentes her:

Dokumentationsrapport (PDF)