Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag

Her finder du detaljerede opgørelser over arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for specifikke målgrupper/fokusområder

Du kan her finde tal om bl.a. beskæftigelse, ledighed og ydelsestyper for offentligt forsørgede, for specifikke målgrupper/fokusområder på voksenområdet, fordelt på bl.a. kommune, alder og køn. Tallene vises i tabelform og kan bl.a. eksporteres til excel.

Du kan i databankens infoboks læse, hvordan arbejdsmarkedstilknytning er opgjort, ligesom du kan læse, hvordan de enkelte målgrupper/fokusområder er afgrænset. Alternativt kan den samlede dokumentationsrapport hentes her:

Dokumentationsrapport (PDF)