Dataunivers

Her har du mulighed for at se centrale tal for udvalgte fokusområder inden for socialområdet, enten i tabeller eller i figurer og grafer.

De centrale tal kan du se for din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet.

Du kan se tal om borgere med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, anbringelse, autisme, efterværn, foranstaltninger til børn og unge, psykisk mistrivsel og psykiske vanskeligheder, hjemløshed, stofmisbrug og vold i nære relationer.

 

Databank

Se tabeller med centrale tal inden for socialområdet.

Rapportbank

Se figurer og grafer med centrale tal inden for socialområdet.

Dokumentation

Se dokumentation for data i rapportbanken og databanken.