Hvad er en spiseforstyrrelse?

En spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for flere beslægtede psykiatriske tilstande, der kan have varierende alvor. Ofte handler spiseforstyrrelsen om meget andet end mad. Det kan være personens måde at håndtere vanskeligheder de oplever i deres liv.

Spiseforstyrrelsen er kendetegnet ved en forstyrret måde at føle, tænke og handle på i forhold til mad, spisning, vægt og figur. De har et kompliceret forhold til mad, spisning, vægt og krop.

Den ekstreme optagethed af mad og krop bliver styrende for tankerne og de daglige aktiviteter. Adfærden omkring spisning resulterer i enten over- eller underspisning.