Aggression Replacement Training (ART)

ART er et kognitivt og adfærdsteoretisk program for børn og unge, som har eller er i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer. Programmet har til formål at mindske aggressiv adfærd, at skabe højere grad af empati og at forbedre selvværd.

Aggression Replacement Training (ART) er et manualbaseret, kognitivt og adfærdsterapeutisk program til børn og unge i alderen 4-20 år, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

ART har sit udgangspunkt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd primært ses som en tillært adfærd. Dette udgangspunkt kobles i ART med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse.

Et ART-forløb består af ca. 30 timers gruppetræning, hvor man træner deltagernes sociale færdigheder og evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikler deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk.

Der er foretaget flere effektstudier af ART, som bl.a. viser, at børn og unge, der undervises i ART, efterfølgende udviser signifikant mindre aggressiv adfærd og får øgede sociale kompetencer.

Behandlingen med ART har været tilbudt i Danmark siden 2010 og tilbydes bl.a. til unge med udadreagerende adfærd på døgninstitutioner, i dagbehandlingstilbud og i enkelte skoler.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn og unge i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer
Tilgang eller metode: 
Gruppeforløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide

Forventet virkning: Øgede sociale kompetencer. Mindre aggressiv adfærd
SØM beregning:
Hent beregning

Kort om indsatsen

Målgruppe: Børn og unge i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer
Tilgang eller metode:
Gruppeforløb
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide:
Hent guide
Forventet virkning: Øgede sociale kompetencer. Mindre aggressiv adfærd
SØM beregning:
Hent beregning