Eksempler på coverbilleder

Viden om

Børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser kan give børn og unge problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet i forskellige grader og kombinationer. De vil derfor ofte have brug for forskellige typer af støtte til at mestre hverdagen.

Viden om

Børn og unge med autisme

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som medfører en anderledes måde at forstå, sanse og opleve verden på. Autisme giver forskellige udfordringer i forhold til kommunikation, socialt samspil og adfærd, men kan også give særlige styrker, som fx sans for detaljer og stor viden på særlige områder.

Viden om

Børn og unge i psykisk mistrivsel

Mistrivsel hos børn og unge kan dække over mange tilstande, fx angst, depression, stress og ensomhed. Der er ofte tale om en kombination af årsager. Forældre og fagpersoner spiller en central rolle for både at opdage mistrivslen og handle rettidigt.

Viden om

Efterværn

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge får en bedre overgang til voksenlivet.

Første alternativ:

Viden om

Efterværn

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge får en bedre overgang til voksenlivet.

Andet alternativ:

Viden om

Efterværn

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge får en bedre overgang til voksenlivet.

Viden om

Anbringelse af børn og unge

Når det anses af væsentlig betydning for barnets/den unges særlige behov for støtte, kan der tages beslutning om anbringelse uden for hjemmet. Anbringelse skal som udgangspunkt ske i samarbejde mellem kommunen og familien, men kan også ske uden samtykke.

Viden om

Foranstaltninger til børn og unge

Kommunen skal tilbyde særlig støtte til børn og unge, der har behov. Støtten tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unge og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Viden om

Voksne med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelse

ADHD kan give problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet i forskellige grader og kombinationer. Personer med ADHD vil ofte have behov for støtte og behandling for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Viden om

Voksne med autismespektrumforstyrrelser

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som medfører en anderledes måde at forstå, sanse og opleve verden på. Autisme giver forskellige udfordringer i forhold til kommunikation, socialt samspil og adfærd, men kan også give særlige styrker, som fx sans for detaljer og stor viden på særlige områder.

Alternativ:

Viden om

Voksne med autismespektrumforstyrrelser

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som medfører en anderledes måde at forstå, sanse og opleve verden på. Autisme giver forskellige udfordringer i forhold til kommunikation, socialt samspil og adfærd, men kan også give særlige styrker, som fx sans for detaljer og stor viden på særlige områder.

Viden om

Voksne med psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder har sjældent én årsag, men udvikler sig i et komplekst samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale årsager. Med den rette hjælp vil mange have mulighed for at komme sig – helt eller delvist.

Viden om

Stofmisbrug

Stofmisbrug forstås som et forbrug af et eller flere rusmidler, der medfører sociale, psykiske og/eller fysiske problemer for brugeren eller omgivelserne.

VIden om

Hjemløshed

Personer i hjemløshed råder ikke over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse. De er derfor uden opholdssted den kommende nat, henvist til midlertidige boligalternativer eller bor midlertidigt eller uden kontrakt hos familie, venner og bekendte.

Viden om

Vold i nære relationer

Hvert år udsættes mange kvinder og mænd for fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller anden vold af en nær relation. Vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, som kan have forskellig form, karakter, årsag og virkning.