Rapportbank

Her i rapportbanken kan du se figurer og grafer med centrale tal inden for socialområdet.

Vælg aldersgruppe

Her kan du vælge om du vil se målinger for enten børn og unge, eller voksne:

I rapportbanken kan du finde centrale tal for udvalgte fokusområder inden for socialområdet. Tallene vises i figurer og grafer. Du har mulighed for at se tallene for fokusområderne i din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet.

Centrale tal for fokusområder inden for socialområdet

Fokusområder inden for socialområdet dækker over borgere med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, anbringelse, autisme, efterværn, foranstaltninger til børn og unge, psykisk mistrivsel og psykiske vanskeligheder, hjemløshed, stofmisbrug og vold i nære relationer.

For hver målgruppe kan du enten vælge at se centrale tal i rapportbanken inden for emnerne serviceloven, beskæftigelse og uddannelse.

I rapportbanken skal du først vælge, hvilke tal du vil se, hvorefter du ville blive vist tallene i figurer og grafer. Du har også mulighed for at hente tallene fra tabellen i excel-format, så du selv kan arbejde videre med tallene lokalt.

Registerdata og afgrænsning

Tal i rapportbanken er hentet fra Danmarks Statistiks nationale registre, og de opdateres årligt. Læs mere om hvordan tallene er defineret og afgrænset i dokumentationsrapporten [link].

Besøg også databanken

Du har mulighed for at se centrale tal vist i tabeller i databanken her [link].