Databank

Her i databanken kan du se tabeller med centrale tal inden for socialområdet. 

Vælg område

Vælg mellem data om borgere, eller data om tilbud fra Tilbudsportalen:

I Databanken kan du finde centrale tal for udvalgte fokusområder inden for socialområdet. Tallene vises i tabeller. Du har mulighed for at se tallene for fokusområderne i din egen kommune, sammenligne med andre kommuner eller se tallene for hele landet.

Centrale tal for fokusområder inden for socialområdet
Fokusområder inden for socialområdet dækker over borgere med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, anbringelse, autisme, efterværn, foranstaltninger til børn og unge, psykisk mistrivsel og psykiske vanskeligheder, hjemløshed, stofmisbrug og vold i nære relationer.

I Databanken kan du for hvert fokusområde enten vælge at se antallet i rapporten målgruppestørrelsedatabank, eller se udvalgte nøgletal for fokusområdet i rapporten nøgletalsdatabank. Her finder du nøgletal om serviceloven, beskæftigelse og arbejdsmarkedet. 

I Databanken skal du først vælge, hvilket tal du vil se. Herefter vises en tabel med de tal, som du er interesseret i. Du har også mulighed for at hente tallene fra tabellen i excel-format, så du selv kan arbejde videre med tallene lokalt. 

Registerdata og afgræsning
Tallene i databanken er hentet fra Danmarks Statistiks nationale registre, og bliver opdateret årligt. Se mere om hvordan tallene er defineret og afgrænset i dokumentationsrapporten [link]. 

Besøg også rapportbanken
Du har mulighed for at se centrale tal vist i figurer og grafer i rapportbanken her [link].