Indsatstrappen Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et analyseredskab, der kan hjælpe jer som kommune til opgøre udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde.

Formål

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. 

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner. 

Hovedpointer

Redskabet giver mulighed for at fordele kommunens udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde efter indsatstrappen. Man kan følge udgifterne over tid i kommunen og en række sammenligningskommuner. 

Anvendelse

Indsatstrappens Udgiftsmodel kan bruges til at lave tre typer af analyser. 

For det første kan man følge udgifterne over tid med udgangspunkt i indsatstrappen. Derudover kan man sammenligne udgiftsudviklingen i kommunen med udviklingen i en gruppe af sammenligningskommuner, regionen og hele landet. 

For det andet kan man følge fordelingen af udgifterne på indsatstrappen. Udviklingen i udgiftsfordelingen kan ses for egen kommune eller sammenlignes med en gruppe af sammenligningskommuner, regionen og hele landet. Dette resultat kan anvendes som estimat for ændringer i prioriteringer på tværs af indsatstrappen.

For det tredje kan man lave en analyse af udgiftsændringer (merudgifter) i forhold til et basisniveau af udgifter. Det kan eksempelvis være relevant, hvis man som kommune vælger at omlægge indsatsen og ønsker at se udviklingen i den ekstra udgift, som omlægningen vil føre med sig på kort sigt – og eventuelt den besparelse som kan følge på længere sigt. 

Link

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Se filmen i stor version på YouTube

Datering

2021

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig