Indsatstrappen Nøgletal

Hvordan ser foranstaltningsmønsteret ud på det specialiserede børneområde i jeres kommune? Indsatstrappens Nøgletal giver mulighed for at følge udviklingen.

Formål

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til at følge mønsteret for de forebyggende og støttende indsatser på det specialiserede børneområde over tid med indsatstrappen som udgangspunkt.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner.

Hovedpointer

Indsatstrappens Nøgletal indeholder 11 overordnede nøgletal, som tilsammen kan give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning.

Anvendelse

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget mønster for forebyggende og støttende indsatser over tid. Derudover kan kommunerne, for de 8 dataunderstøttede nøgletal, sammenligne udviklingen i nøgletallene med andre kommuner og hele landet. Nøgletallene kan således eksempelvis bruges som ledelsesinformation i kommunerne.

Link 

Indsatstrappens Nøgletal

Se filmen i stor version på YouTube

Datering

2021

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig