Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, som kan styrke det kommunale beslutningsgrundlag for investeringer i sociale indsatser.

Formål

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget om sociale indsatser og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i en konkret lokal indsats. 

Målgruppe

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid. 

Hovedpointer

SØM beregner det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats. SØM består overordnet af to dele: 

  • En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input, jf. nedenstående illustration af, hvordan SØM regner.
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser for målgrupper af udsatte voksne, voksne med handicap og udsatte børn og unge. 

Anvendelse

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske prioriteringer, men kan aldrig stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne. 

Link

SØM og analyser

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig