Håndbog i lovende praksis

Med håndbogen kan du få viden om og værktøjer til arbejdet med datainformeret og vidensbaseret udvikling af den sociale indsats.

Formål

Håndbogen giver inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres til gavn for børn, unge, familier eller voksne, som er udsatte eller har et handicap.

Målgruppe

Ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af de sociale indsatser i landets kommuner og på sociale tilbud

Hovedpointer

Denne håndbog er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af grundlæggende elementer i en lovende praksis. En udvikling, der bygger på både forskning, dokumentation, praksiserfaringer og dialog med borgerne. Håndbogen består af i alt otte hæfter, som beskriver forskellige temaer, som er centrale i arbejdet med at udvikle sociale indsatser og den faglige praksis.

Anvendelse

I håndbogens otte hæfter finder I vejledning til, hvordan I kommer i gang med at beskrive, hvilke sociale indsatser der virker lovende, og hvilke resultater de skaber. I kan også få inspiration til, hvordan I kan bruge denne viden til at arbejde med systematisk udvikling af jeres praksis til gavn for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Link

Håndbog i lovende praksis

Datering

2020

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig