Dokumentationsredskaber

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen børn og unge i udsatte positioner.

Formål

Hensigten er at understøtte valget af redskaber til dokumentation af mål og resultater ud fra redskabets anvendelsesformål og egenskaber.

Målgruppe

Kommunale ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med resultatdokumentation og udvikling af indsatser til børn og unge i udsatte positioner. 

Hovedpointer

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen børn og unge i udsatte positioner. Kataloget på Vidensportalen indeholder beskrivelser af både validerede måleredskaber og dialogbaserede. Herunder beskrivelser af redskabernes formål og specifikke anvendelsesmuligheder, specifikke målgrupper, måleparametre, styrker og evt. udfordringer. 

Anvendelse

Dialogbaserede redskaber er bedst egnede til dialog om borgerens udvikling (progression) og opfyldelse af de opstillede mål. De validerede redskaber er bedst egnede til mere præcise målinger (resultatmåling) af borgerens funktionsevne eller støttebehov. 

Læs mere om dokumentationsredskaber og validerede måleinstrumenter her

 
Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig