Få rådgivning om efterværn

Landets kommuner tilbydes gratis rådgivningsforløb med fokus på faglig og strategisk ledelse af efterværnsområdet. Der kan søges løbende.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder strategisk rådgivning om kommunens efterværnsindsats. Der lægges særlig vægt på at understøtte og kvalificere en praksis, der hviler på et tværgående samarbejde, og hvor de unge støttes i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Forløbene er centreret om den faglige og strategiske ledelse af området, og som kommune skal man derfor være interesseret i at arbejde med dette perspektiv.

Social- og Boligstyrelsen understøtter kommunens arbejde med at udvikle faglige, organisatoriske, datamæssige og ledelsesmæssige praksisser. Det anbefales, at samarbejdet om efterværn og unges overgang til voksenlivet forankres på tværgående ledelsesniveau med inddragelse af relevante nøglemedarbejdere.

Sådan foregår et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af:

  • Et indledende møde med gensidig forventningsafstemning (evt. flere)
  • En minianalyse af kommunens arbejde med efterværnsområdet
  • 2-3 rådgivningsdage
  • Et afsluttende opsamlingsmøde

Der kan løbende søges om et rådgivningsforløb. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog om jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter der indgås en aftale om samarbejde.

Senest opdateret 31-08-2023
Irene Ildvedsen
S: Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her