Faglige pejlemærker for efterværn

Social - og Boligstyrelsen har udviklet fire faglige pejlemærker for kvalitet i efterværn. De faglige pejlemærker sætter faglig og strategisk retning for god praksis på efterværnsområdet.

Pejlemærkerne stilles til rådighed for alle og kan bruges som en ramme for dialog om udvikling af efterværnsområdet internt i kommunen samt på tværs af relevante samarbejdspartnere, som arbejder med unge i målgruppen for efterværn.

De fire faglige pejlemærker lyder:

  • Inddrag og motivér
  • Lav klare mål og løbende opfølgning
  • Lav indsatser, der styrker mestringsevne
  • Samarbejd og koordinér på tværs af fagligheder

Pejlemærkerne er udviklet med afsæt i viden om efterværn og som led i projekt Investering i samarbejde med 7 kommuner, som i 2017- 2020 har sat særlig fokus på at udvikle deres efterværnspraksis. Derudover har et ungepanel med unge fra Baglandet Vejle delt deres erfaringer og medvirket i to podcasts. Her giver de unge deres anbefalinger til, hvad der er vigtigt, for at de unge føler sig inddraget og er motiveret for at takke ja til efterværn og for at arbejde sig hen imod et selvstændigt voksenliv.

Du kan høre de tre podcasts her: ’Inddragelse og motivation’ og ’Den gode efterværnsindsats’

Transskribering af interviews, som udgør de ovenstående podcasts kan downloades her (PDF).

Pjece om personkredsen for efterværn

Unge, som umiddelbart op til det 18. år har været anbragt eller har en kontaktperson efter serviceloven, har som udgangspunkt mulighed for efterværn, når de fylder 18 år. Til grund for afgørelsen skal altid være et individuelt skøn og en vurdering af, om den unge er i personkred­sen for efterværn, om den unge ønsker at modtage støtte i form af efterværn, og hvad det konkrete efterværn skal indeholde.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en pjece, hvor du som sagsbehandler eller leder på det sociale område kan få viden om, hvilke forhold der er vigtige at være opmærksom på i vurderingen af, om en ung er i personkredsen for efterværn. Pjecen skal læses som et uddybende supplement til den eksisterende lovgivning og vejledning på området og erstatter ikke disse.

Se pjecen med personkredsen for efterværn her

Se pjecen om pejlemærker for kvalitet i efterværn her

Senest opdateret 31-08-2023

Kontakt

Stine Marie Trøjborg Thomsen
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her